Dane techniczne

RODZAJ MATERIAŁU

DIN 1615

Bez żadnych szczególnych wymagań i wewnętrznych nacisków.

DIN 1626-St 37.0, St 44.0, St 52.0

Skład chemiczny i właściwości mechaniczne zgodnie z DIN 1626.

DIN 1628-St 37.4, St 44.4, St 52.4

Skład chemiczny i właściwości mechaniczne zgodnie z DIN 1628

DIN 17172-StE 290.7TM, StE 320.7TM, StE360.7TM, StE 385.7TM, StE 415.7TM, StE 445.7TM, StE 480,7TM

Skład chemiczny i właściwości mechaniczne zgodnie z DIN 17172

EN 10219-1-S235JRH, S275JRH, S355J2H

Skład chemiczny i właściwości mechaniczne zgodnie z EN 10219-1

EN 10217-1-P235TR1, P235TR2

Skład chemiczny i właściwości mechaniczne zgodnie z EN 10217-1

EN 10217-5-P235GHTC1, P235GHTC2, P265GHTC1, P265GHTC2

Skład chemiczny i właściwości mechaniczne zgodnie z EN 10217-5

EN 10208-2-L245MB, L290MB, L360MB, L415MB, L450MB, L485MB

Skład chemiczny i właściwości mechaniczne zgodnie z EN 10208-2

API Spec. 5L-Gr.B, X42, X52

Skład chemiczny i właściwości mechaniczne zgodnie z API Spec. 5L

dłonie na klawiaturze

DOPUSZCZALNA TOLERANCJA ZEWNĘTRZNEJ ŚREDNICY RURY

dla średnic od 406-1016 mm

+/- (0,5% da +1) mm

dla średnic powyżej 1016 mm

+/- 6.0 mm

DIN 17172

dla średnic 406-1220 mm

koniec rury: +/- 1.6 mm, korpus rury: +/- 0.5% da

dla średnic powyżej 1220 mm

koniec rury: po porozumieniu, korpus rury: +/- 5.0 mm

 

LIMITY TOLERANCJI POZOSTAŁYCH WYMIARÓW

Długość rury:

 • rury dostarczane są w długościach od 8 do 14 m
 • w robotach przeciskowych max. 18m
 • w stałych długościach z tolerancją +/- 500mm
 • z dokładną tolerancją +50, -0 mm (+25, -0 mm), inne wymagają porozumienia

Długość rury:

 • dla grubości do 10 mm + 0.45 – 0.35 mm
 • dla grubości powyżej 10 mm – 0.50 mm
 • wyższy limit dotyczy tolerancji wagowej

Ukosy (fazy):

 • ścięcie 30° +5°, -0°
 • podstawa przednia 1.6 +/-0.8 mm

Owalność:

 • dopuszcalna tolerancja wynosi 2%

Grubość spawu:

 • dla ścian o grubości do 8 mm wynosi 2.5 mm
 • dla ścian o grubości powyżej 8 mm wynosi 3.0 mm

Liniowość:

 • odchylenie od liniowości rury nie przekracza 2mm/1m.

KONTROLA I NORMY

Kontrola:

 • wizualna wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni rury, wymiarów,
 • właściwości techniczne danego materiału i kontrola spawów,
 • hydrostatyczna,
 • promieniami Roentgena oraz ultrasonografia, izolacji.

Normy odnośnie DIN 50049 i EN 10 204/91 + A1/97:

 • certyfikat firm „2.1”,
 • certyfikat firm „2.2”,
 • potwierdzenie i certyfikat firm „3.1.B”, po porozumieniu pomiędzy stronami „3.1.A” i „3.1.C”.

PRZEZNACZENIA

API Spec. 5 L Spawane i bezszwowe rury nadające się do stosowania w przekazywaniu gazu, wody i oleju, zarówno w przemyśle ropy naftowej i gazu ziemnego.

DIN 1615 Spawane rury okrągłe ze stali niestopowych nie podlegające specjalnym wymogom jakościowym – wykorzystywane m.in. jako rury ochronne, rury przeciskowe.

DIN 1626 Spawane rury okrągłe ze stali niestopowych ze specjalnymi wymogami jakościowymi - wykorzystywane przy rurociągach, zbiornikach i w aparaturze przy wysokich temperaturach do 300°C i ciśnieniu do 6.4 MPa (w zależności od średnicy i grubości ścian).

DIN 1628 Spawane rury okrągłe ze stali niestopowych o bardzo wysokich wymaganiach jakościowych – wykorzystywane przy rurociągach, zbiornikach i w aparaturze przy wysokich temperaturach do 300°C bez ograniczenia ciśnienia.

DIN 17172 Rury stalowe przewodowe dla cieczy palnych i gazu – wykorzystywane przy przesyłaniu na duże odległości cieczy łatwopalnych (np. nafta) jak również przy przesyłaniu łatwopalnych gazów pod ciśnieniem lub w postaci cieczy.

DIN EN 10208-1 Rury stalowe dla mediów palnych. Rury o klasie wymagań A - rury klasy A wykorzystywane w dystrybucji gazu dla ludności.

DIN EN 10208-2 Rury stalowe dla mediów palnych. Rury o klasie wymagań B - rury klasy B wykorzystywane do transportu substancji łatwopalnych.

DIN EN 10217-1 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne dostawy. Część 1: Rury ze stali niestopowych z określonymi własnościami w temperaturze pokojowej  – rury wykorzystywane w rurociągach przesyłowych.

DIN EN 10217-2 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne dostawy. Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej - rury wykorzystywane w rurociągach przesyłowych, w tym w ciepłociągach.

DIN EN 10217-5 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne dostawy. Część 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawane łukiem krytym z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej - rury wykorzystywane w rurociągach przesyłowych, w tym w ciepłociągach.

DIN EN 10219-1 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych – rury wykorzystywane w konstrukcjach stalowych.

Właściwości materiału

Materiał używany w produkcji rur ma postać szerokiego, stalowego pasa, którego zrolowany kształt uzyskuje się w wyniku termicznie kontrolowanego procesu walcowania i schładzania co gwarantuje możność jego zespawania.


przeglądanie dokumentów